Обичате футболната игра и имате желание да участвате в „НОВИ ЛЕГЕНДИ“, но все още нямате отбор!?  Регистрацията като „Свободен играч“ може да ви го осигури.

За регистрация като свободен играч в категория „МЪЖЕ“, съгласно Правилника на турнира, е необходимо да впишете вашите имена (като регистратор), адрес на електронна поща, телефон за контакт, вашите имена (като участник), възраст, предпочитан пост в отбора. Не е задължително, но препоръчваме да добавите няколко думи за вас- кратка биография, предишни участия в турнири и т.н.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА