Съгласно Правилника на турнира регистрацията се извършва от родител/настойник. Необходимо да впишете вашите имена, адрес на електронна поща, телефон за контакт, имената на детето (като участник), възраст, предпочитан пост в отбора. Не е задължително, но препоръчваме да добавите няколко думи за детето- кратка биография, предишни участия в турнири и т.н.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА