Обичате футболната игра и имате желание да участвате в „НОВИ ЛЕГЕНДИ“, но все още нямате отбор? Регистрацията като „Свободен играч“ може да ви го осигури.

Регистриране на свободен играч – МЪЖЕ
Регистриране на свободен играч – ЖЕНИ
Регистриране на свободен играч – ДЕЦА

Преди да се регистрирате като свободен играч за участие в турнира „НОВИ ЛЕГЕНДИ“, моля прочетете нашите Общи условия и Правилника на състезанието. Напомняме Ви, че използвайки сайта и заявявайки участие в турнира Вие се съгласявате с тях!

* Организаторите  ще сформират т. нар. служебни отбори при достатъчен брой регистрирали се за участие.