Списък на отказаните регистрации
на отбори и свободни играчи за участие в турнира
„НОВИ ЛЕГЕНДИ“ – 2019 г.