Списък на потвърдените регистрации
на отбори и свободни играчи за участие в турнира
„НОВИ ЛЕГЕНДИ“ 2019 г.