ДИРЕКТНИ ЕЛИМИНАЦИИ

I-во издание

25.05.2019 г.:

9:00 ч. ОТКРИВАНЕ

I-ВА ГРУПА (2011-2012 г.)

10:00 ч. МАЧ 1- Отбор 1 – Отбор 2
11:00 ч. МАЧ 2- Отбор 3 – Отбор 4
12:00 ч. МАЧ 3- Отбор 5 – Отбор 6
13:00 ч. МАЧ 4- Отбор 7 – Отбор 8
14:00 ч. МАЧ 5- Победител МАЧ 1- Победител МАЧ 2
15:00 ч. МАЧ 6- Победител МАЧ 3- Победител МАЧ 4

16:00-17:00 ч.

ФИНАЛ ЗА ТРЕТО МЯСТО

17:00 ч. – Отпаднал МАЧ 5 – Отпаднал МАЧ 6

ФИНАЛ ЗА ПЪРВО МЯСТО

18:00 ч. – Победител МАЧ 5 – Победител МАЧ 6

19:00 ч. НАГРАЖДАВАНЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ

26.05.2019 г.:

II-ра група  (2007-2008 г.)

10:00 ч. МАЧ 1- Отбор 1 – Отбор 2
11:00 ч. МАЧ 2- Отбор 3 – Отбор 4
12:00 ч. МАЧ 3- Отбор 5 – Отбор 6
13:00 ч. МАЧ 4- Отбор 7 – Отбор 8
14:00 ч. МАЧ 5- Победител МАЧ 1- Победител МАЧ 2
15:00 ч. МАЧ 6- Победител МАЧ 3- Победител МАЧ 4

16:00-17:00 ч. –

ФИНАЛ ЗА ТРЕТО МЯСТО

17:00 ч. СРЕЩА- Отпаднал МАЧ 5 – Отпаднал МАЧ 6

ФИНАЛ ЗА ПЪРВО МЯСТО

18:00 ч. СРЕЩА- Победител МАЧ 5 – Победител МАЧ 6

19:00 ч. НАГРАЖДАВАНЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ

20:00 ч. ЗАКРИВАНЕ НА ТУРНИРА

 

II-то издание

28.09.2019 г.:

9:00 ч. ОТКРИВАНЕ

I-ВА ГРУПА (2011-2012 г.)

10:00 ч. МАЧ 1- Отбор 1 – Отбор 2
11:00 ч. МАЧ 2- Отбор 3 – Отбор 4
12:00 ч. МАЧ 3- Отбор 5 – Отбор 6
13:00 ч. МАЧ 4- Отбор 7 – Отбор 8
14:00 ч. МАЧ 5- Победител МАЧ 1- Победител МАЧ 2
15:00 ч. МАЧ 6- Победител МАЧ 3- Победител МАЧ 4

16:00-17:00 ч.

ФИНАЛ ЗА ТРЕТО МЯСТО

17:00 ч. – Отпаднал МАЧ 5 – Отпаднал МАЧ 6

ФИНАЛ ЗА ПЪРВО МЯСТО

18:00 ч. – Победител МАЧ 5 – Победител МАЧ 6

19:00 ч. НАГРАЖДАВАНЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ

29.09.2019 г.:

II-ра група  (2007-2008 г.)

10:00 ч. МАЧ 1- Отбор 1 – Отбор 2
11:00 ч. МАЧ 2- Отбор 3 – Отбор 4
12:00 ч. МАЧ 3- Отбор 5 – Отбор 6
13:00 ч. МАЧ 4- Отбор 7 – Отбор 8
14:00 ч. МАЧ 5- Победител МАЧ 1- Победител МАЧ 2
15:00 ч. МАЧ 6- Победител МАЧ 3- Победител МАЧ 4

16:00-17:00 ч. –

ФИНАЛ ЗА ТРЕТО МЯСТО

17:00 ч. СРЕЩА- Отпаднал МАЧ 5 – Отпаднал МАЧ 6

ФИНАЛ ЗА ПЪРВО МЯСТО

18:00 ч. СРЕЩА- Победител МАЧ 5 – Победител МАЧ 6

19:00 ч. НАГРАЖДАВАНЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ

20:00 ч. ЗАКРИВАНЕ НА ТУРНИРА